Czy istnieje idealne miejsce na przeprowadzenie szkolenia?

Autor: Joanna Piątek
Data: 25-10-2012 r.

Wybór odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia szkolenia ma ogromne znaczenie dla jakości prowadzonych zajęć oraz osiąganych efektów. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, czy powinno zostać przeprowadzone w sali konferencyjnej znajdującej się na terenie firmy lub instytucji, czy w centrum konferencyjnym poza nią.

Argumentem przemawiającym za pierwszym rozwiązaniem jest to, że pracownicy znają salę, dzięki czemu czują się w niej swobodnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Drugim argumentem to że firma nie ponosi dodatkowych kosztów wynajmu sali, co relatywnie obniża koszty szkolenia. Rozwiązanie ma jednak jedną zasadnicza wadę tj. rozpraszanie uwagi uczestników sprawami bieżącymi. Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie firmy często zdarzają się sytuacje kiedy pracownik wychodzi w trakcie szkolenia załatwić „pilną sprawę”. Pracodawca zamawiając szkolenie spodziewa się, że osiągnięte zostaną zakładane w fazie planowania rezultaty, a sytuacje rozpraszające uwagę uczestnika podczas zajęć wpływają na spadek efektów szkolenia. 

Wynajęcie zewnętrznej sali szkoleniowej przeciwdziała takim sytuacjom. Pracownicy koncentrują się wyłącznie na przekazywanych treściach szkolenia i chętniej wymieniają się doświadczeniami. Ponadto istnieje możliwość dostosowanie układu stołów i krzeseł do formy i charteru szkolenia. Uczestnicy przychodzą do odpowiednio przygotowanej i oświetlonej sali szkoleniowej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt audiowizualny. Obsługa szkolenia dba natomiast o to aby zajęcia przebiegały bez zakłóceń. Poza tym centra konferencyjne dysponują wieloma salami, które umożliwiają wybór tej, która najlepiej będzie dostosowana do wymagań grupy. 

Wiele przemawia za tym, aby organizować szkolenia poza siedzibą firmy. Jeżeli jednak pojawiają się przesłanki do organizacji szkolenia w firmie, warto zatroszczyć się o to, aby uwaga uczestników skoncentrowana była jedynie na treściach przekazywanych na zajęciach. Pomoże to w uzyskaniu optymalnych efektów i wzmocni zaangażowanie uczestników.