Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe

Autor: innovo
Data: 27-05-2019 r.

Projekt partnerski Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o. i INNOVO Innowacje w Biznesie Sp z o.o. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Czytaj więcej