Wyniki kwalifikacji

Autor: innovo
Data: 11-07-2019 r.

Wyniki kwalifikacji w ramach I Tury naboru do projektu pn. „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” nr RPPK.09.05.00-18-0014/18

Wyniki kwalifikacji