Aktualności

Zmiana adresu

Uwaga:
Od 4.05.2021 r. - zmieniamy adres.
Nowy adres Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostarczenie podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego na poziomy A1, A2 dla uczestników projektu „Angielski dobry na wszystko”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych projekty konkursowe; wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

UWAGA!! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. informuje, że zostały podjęte stosowne środki bezpieczeństwa, dlatego też od dnia 26.10.2020 r., do odwołania wszelkie informacje, wsparcie i porady w ramach realizowanych projektów, będą udzielane przede wszystkim telefonicznie.