Aktualności

Szkolenia komputerowe Twoją szansą – edycja II

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o. zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pn. „Szkolenia komputerowe Twoją szansą – edycja II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o drugim naborze wniosków w ramach projektu „Mój Szef - To Ja”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia,
2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński lub powiat jasielski
3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca (uboga pracująca , zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);
4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

Zaproszenie do składania ofert

Na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu: partnerskiego „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.