Aktualności

Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w partnerstwie z firmą "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o. o. realizują projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze

Gmina Brzozów w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie realizują projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych.

Zmiana adresu

Uwaga:
Od 4.05.2021 r. - zmieniamy adres.
Nowy adres Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło