Aktualności

Dlaczego warto się szkolić ?

Świadomość, że należy się szkolić ciągle wzrasta. Niektórzy z nas doskonale zdają sobie z sprawę z korzyści jakie przynoszą szkolenia i chętnie w nich uczestniczą. Niektórzy z nas korzystają ze szkoleń, kiedy zleci im to pracodawca i w obawie przez utratą pracy idą nie zupełnie przekonani, by tylko „odbyć” szkolenie, a przez takie nastawienie, tracą tylko szansę na zdobycie nowych umiejętności. Zapewne nie znają odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto się szkolić. Zatem, dlaczego warto się szkolić?

Nowa „czarna lista” rajów podatkowych

8 maja 2013 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 493) określające listę rajów podatkowych, czyli państw/terytoriów, które stosują „szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Celem ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych przez wprowadzenie instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów zapłaty.
Wprowadzenie nowych rozwiązań w obowiązujących przepisach wynikało z obowiązku wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE...