Aktualności

Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) zawiera rozwiązania postulowane przez przedstawicieli samorządu, w szczególności gmin, dotyczące zmian w przepisach o ustalaniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowanie tymi odpadami.

Czy istnieje idealne miejsce na przeprowadzenie szkolenia?

Wybór odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia szkolenia ma ogromne znaczenie dla jakości prowadzonych zajęć oraz osiąganych efektów. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, czy powinno zostać przeprowadzone w sali konferencyjnej znajdującej się na terenie firmy lub instytucji, czy w centrum konferencyjnym poza nią.

Argumentem przemawiającym za pierwszym rozwiązaniem jest to, że pracownicy znają salę, dzięki...