Oficjalna strona firmy Innovo

Coaching jest metodą wspierającą rozwój i samorealizację Klienta, pod kierunkiem trenera. Wspomaga proces nabywania nowych umiejętności i korygowanie lub eliminowanie nieskutecznych zachowań. Podstawą coachingu jest zbudowanie partnerskiej relacji i wzajemne zaufanie pomiędzy trenerem a jego Klientem, które w konsekwencji doprowadzić ma do osiągnięcia wyznaczonego celu. Istota coachingu sprowadza się do wykorzystania zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych, korygowania złych praktyk, a w konsekwencji usprawniania funkcjonowania.

Rezultaty coachingu często bywają zaskakujące dla Klienta. Odkrywa rozwiązania, które w innej sytuacji, w innym otoczeniu nie przeszłyby mu nawet przez myśl. Coaching to kreatywne odkrywanie siebie i otaczającej rzeczywistości.

Coaching biznesowy

Coaching nastawiony na osiąganie efektywności oraz podnoszenie kompetencji biznesowych Klienta. Swoim zakresem obejmuje efektywne prowadzenie firmy, umiejętności podejmowania trafnych decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich potencjałem. Proces może dotyczyć już istniejącej firmy lub wstępnej koncepcji jej postania i rozwoju. Skoncentrowany jest na udoskonalaniu umiejętności, zmianie postaw i dotychczasowego sposobu postrzegania ograniczeń, w celu podniesienia efektywności w działaniu jednostki.

Coaching menadżerski

Coaching kadry menadżerskiej stanowi najskuteczniejsze narzędzie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa. Motywuje do osiągania wyznaczonych celów, zarządzania rozwojem pracowników, a także do samorozwoju. Pomaga osiągnąć cele, uważane do tej pory za niemożliwe do osiągnięcia. Zmienia perspektywę widzenia, pomaga w odejściu od utartych schematów, jednokierunkowego myślenia i wyznacza drogę do sukcesu. Coaching menadżerski wspomaga skuteczne działania kadry zarządzającej, zwiększa jej potencjał, przez co wpływa na poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Odkrywa na nowo energię, potencjał i pasję kadry zarządzającej.

Coaching kariery

Coaching poświęcony rozwojowi indywidualnej ścieżki zawodowej. Wiąże się bezpośrednio z coachingiem biznesowym, ze względu na pokrewne cele i problemy określane w trakcie procesu coachingowego. Wspiera osoby chcące poszerzyć swoją świadomość zawodową, inspiruje do zmian. Może dotyczyć awansu pionowego lub poziomego, przekwalifikowania zawodowego lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Coaching zespołów

Polega na wspieraniu pracy zespołu, wzmocnieniu integracji i motywacji grupy. Celem tego procesu jest osiągniecie zakładanego poziomu efektywności, wzbudzenie wzajemnego zaufania, wsparcia lub motywacji. Poprawia jakość relacji i komunikacji wewnętrznej zespołu.

Coaching życiowy

Skierowany na wspieranie rozwoju osobistego, powiązany z celami i problemami pojawiającymi się w życiu osobistym. Pracujemy nad wartościami i przekonaniami, tym co jest ważne dla Klienta i co ma głębszy sens. Stwarza warunki do refleksji nad swoim życiem, celowością i sensownością działań, inspiruje kierunki zmian. Zmiany zachodzące w życiu Klienta pod wpływem przeprowadzonej sesji coachingowej dają poczucie spełnienia, inspirują do działania. Coaching życiowy to zastrzyk pozytywnej energii, impuls do osiągania szczęścia, przejęcie kontroli nad swoim życiem.