Oficjalna strona firmy Innovo

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Zapraszamy do naszego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC w celu sprawdzenia swoich umiejętności informatycznych

ECCC
ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje użytkowników zostały podzielone na obszary takie jak: Kompetencje Cyfrowe- DigComp, Technologie Informacyjne, Informatyczny, Techniczny i Branżowy. Obszary zostały podzielone na odpowiednie moduły certyfikacyjne. Lista modułów jest w miarę potrzeb użytkowników rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Standard ECCC jest skierowany do wszystkich użytkowników.
Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedynczego egzaminu (nie obszaru).

POZIOM EGZAMINU

CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT

Poziom A: Podstawowy 150 zł
Poziom B: Średniozaawansowany 150 zł
Poziom C: Zaawansowany 250 zł
Poziom D: Ekspercki 250 zł

Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.
Poniżej licencja Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC
Licencja ECCC