Oficjalna strona firmy Innovo

Uprawnienia SEP do 1kV

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący wymienione w programie szkolenia urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 w zakresie E i D (eksploatacji i dozoru).

Program szkolenia:

 1. Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 4. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 5. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 6. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 7. Przepisy dotyczące budowy urządzeń instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci,
 8. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 9. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 10. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Szkolenie zakończone jest ustnym egzaminem w zakresie E (eksploatacja) i/lub D (dozór).

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie uprawnień SEP do 1kV

* szkolenie można zorganizować w formie zamkniętej u Państwa w siedzibie. Wówczas termin jest dostosowany do Państwa potrzeb (możliwość szkolenia w weekend), a cena jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników.

Informacje dodatkowe

Miejsce Rzeszów
Termin 22.05.2013 r.
Czas trwania 8 godzin lekcyjnych + egzamin
Cena za osobę 270 zł brutto
W cenę szkolenia wliczono:
- wynagrodzenie trenera,
- materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe,
- certyfikaty ukończenia szkolenia.
Dodatkowo płatny egzamin – kwota ustawowa wynosząca 10% płacy minimalnej – 150,00zł
Kontakt -