Oficjalna strona firmy Innovo

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe dają możliwość zdobycia nowych lub podniesienia już posiadanych kwalifikacji. Regulacje prawne wymagają zdobywania uprawnień między innymi na obsługę wózków widłowych czy odnawiania uprawnień energetycznych. Normy prawne wyznaczają również terminy przeprowadzania szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponujemy Państwu szkolenia, które zapewnią pracownikom wymagane uprawnienia oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Szkolenia prowadzone są na najwyższym poziomie, przez fachowców, we współpracy z instytucjami nadzoru państwowego. Programy szkoleń ustalane są zgodnie z regulacjami prawnymi określającymi tego typu zajęcia.

Temat szkolenia:


Uprawnienia SEP do 1kV
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
Uprawnienia energetyczne Grupa 2
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2 np.: kotły parowe, instalacje cieplne, urządzenia wentylacji, klimatyzacji, chłodnicze, pompy, ssawy, wentylatory, piece przemysłowe.
Uprawnienia energetyczne Grupa 3
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe np.: sieci gazowe, generatory, gazu, urządzenia do produkcji, magazynowania paliw gazowych wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową.
Operator wózków widłowych
Kurs operatora wózków widłowych: unoszących, ciągnikowych, podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.
Pierwsza pomoc
Kurs udzielania pierwszej pomocy organizujemy w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Trenerami są doświadczeni specjaliści ppoż., ratownicy medyczni, którzy przekazują uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz przygotowują podczas zajęć praktycznych do udzielenia fachowej pomocy w razie wypadku.
BHP
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami technicznoorganizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia dla pracodawców, pracowników administracyjnych, robotniczych, inżynieryjno-technicznych.