? Oficjalna strona firmy Innovo

Projekty Realizowane

 • Postaw z nami na swój rozwój zawodowy

 • „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby zamieszkujące w Przemyślu, Sanoku, Jaśle, Jarosławiu, Mielcu, Krośnie, Dębicy, Nisku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Przeworsku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w Projekcie.

  więcej >>

 • Jasielski Senior w cyfrowym świecie

 • Firma Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie. Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku 60 lat i więcej, które zamieszkują teren miasta Jasło.

  więcej >>

 • Zakątek Seniora przy INNOVO

 • Firma Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Radość” zaprasza do udziału w Projekcie.Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze Miasta lub Gminy Jasło, które ukończyły 60-ty rok życia oraz są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  więcej >>

 • Z pracą do przodu!

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby zamieszkujące zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, Krosno, brzozowski, przemyski, Przemyśl, jasielski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki

  więcej >>

 • Przedsiębiorca z POWERem!

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób mających pomysł na własną firmę, w ramach którego może zostać Ci przyznane Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  więcej >>

 • Szukam! Znajduję! Pracuję!

 • INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o. wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie zapraszają do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest dla osób wykluczoncyh i zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia zamieszkujących w gminie Gózd, Iłża, Jedlnia Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów bezrobotne/ bierne zawodowo, niepełnosprawne.

  więcej >>

 • Nie wykluczaj swoich szans - przeciwdziałaj z nami wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

 • INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o. wraz z Gminą Jastrząb/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu zapraszają do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących na obszarach - w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim, bezrobotne/ bierne zawodowo, niepełnosprawne.

  więcej >>

 • Od wykluczenia do aktywizacji

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób zamieszkujących na obszarach - w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i radomskim, bezrobotne/ bierne zawodowo, niepełnosprawne.

  więcej >>

 • Szkolenia komputerowe Twoją szansą – edycja II

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób powyżej 25 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz niepełnosprawnych: pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, m. Krosno, brzozowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, przemyskiego, m. Przemyśl, jasielskiego (woj. podkarpackie). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.

  więcej >>

 • Mój szef - to ja

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób mających pomysł na własną firmę, w ramach którego może zostać Ci przyznane Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  więcej >>

 • Młody-Aktywny-Pracujący

 • Projekt skierowany jest do osób młodych, biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie.

  więcej >>

 • Postaw na zmianę - aktywizacja osób młodych

 • Projekt skierowany jest do osób młodych, biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo podkarpackie.

  więcej >>

 • Twoja szansa na pracę zawodową

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: ukończyły 30 lat, zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, są bezrobotne, niepracujące , poszukujące pracy

  więcej >>

 • Bądź aktywny zawodowo!

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych osoby zamieszkujące powiat szydłowiecki, przysuski, radomski.

  więcej >>

 • Twoje nowe kwalifikacje zawodowe

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych.

  więcej >>

 • Kierunek na przedsiębiorczość

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób mających pomysł na własną firmę, w ramach którego może zostać Ci przyznane Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości: 45 000 zł.

  więcej >>

 • Twoja szansa – Nowe kwalifikacje zawodowe

 • Zapraszamy chętne osoby powyżej 18 roku życia z województwa podkarpackiego posiadające wykształcenie minimum podstawowe oraz brak przeciwskazań do udziału w danym kursie.

  więcej >>

 • Szkolenie komputerowe Twoją szansą

 • Darmowe szkolenia komputerowe. Zapraszamy osoby chętne z województwa podkarpackiego (bezrobotne, pracujące, uczące się, emerytów lub rencistów) powyżej 25 roku życia, posiadające wykształcenie niezależnie od poziomu wykształcenia.

  więcej >>

 • Językowe umiejętności - lepsze możliwości

 • Darmowe kursy języka angielskiego i niemieckiego. Zapraszamy osoby niepracujące powyżej 25 roku życia z powiatów: jesielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, z wykształceniem maksymalnie średnim. Szczególnie zapraszamy EMERYTÓW, RENCISTÓW, stażystów ze środków PUP, rolników zarejestrowanych z KRUS.

  więcej >>

 • Z komputerem na Ty

 • INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pn: „Z komputerem na TY” Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kompetencji cyfrowych i zwiększenie szans na rynku pracy przez co najmniej 117 osób (66K, 51M) ze 150 osób (84K i 66M) w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zamieszkujących powiaty: radomski, kozienicki, lipski, białobrzeski, zwoleński, przysuski, szydłowiecki, m. Radom (woj. mazowieckie) przez objęcie wsparciem w postaci szkoleń komputerowych i egzaminów ECCC DIGCOMP w okresie od 01.12.2016 do 31.05.2018. Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych przez Uczestników projektu na poziomie podstawowym A, oraz na poziomie średniozaawansowanym B Całkowita wartość projektu: 556 875,00 Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 445 500,00

  więcej >>