Oficjalna strona firmy Innovo

Administracja publiczna

Szkolenia i konsultacje stworzone z myślą o pracownikach urzędów, którzy dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji oraz rozwój zawodowy. Sprawnie działający urząd przyczynia się do rozwoju instytucji otoczenia biznesu i wzmacnia inicjatywy podejmowane przez podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości. Często zmieniające się regulacje prawne wymagają systematycznej aktualizacji wiedzy. Zajmujemy się monitoringiem tych zmian i dzięki temu oferta naszych szkoleń elastycznie dopasowuje się do potrzeb samorządów.

Zakresy szkoleń:

 • Instrukcja kancelaryjna
 • Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce urzędniczej
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Skuteczne wdrażanie audytu wewnętrznego
 • Prawo zamówień publicznych
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w administracji publicznej
 • Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie
 • Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zakładowy plan kont w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Konsultacje eksperckie:

 • Opracowanie i wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce
 • Planowanie strategiczne w administracji publicznej
 • Opracowanie kodeksu etycznego
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego jednostki
 • Opracowanie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych