Oficjalna strona firmy Innovo

The Global Language System

Zapraszamy do poszerzenia kompetencji językowych i skorzystania z oferty naszego Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS

TGLS
TGLS DIRECT to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego. Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.
Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym. Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:
  • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),
  • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2, 35 minut na poziomach C1 – C2),
  • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1-B2, 30 minut na poziomach C1-C2),
  • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1-C2).
Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedynczego egzaminu (nie obszaru).
WYNIKI
Kandydat otrzymuje wynik odpowiadający poziomowi zaawansowania zgodny ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR. Informacja podana na certyfikacie to zarówno łączna ocena wszystkich kompetencji w skali CEFR oraz graficzna prezentacja poziomu w skali CEFR za poszczególne sprawności.
Uzyskane wyniki są prezentowane w następujących formach:
  • graficznie – wynik podzielony na komponenty, przedstawiony jest w formie wykresu, który zawiera informacje dotyczące osiągnięcia procentowego wyniku osiągnięcia danego poziomu z każdej sprawności językowej,
  • informacyjnie – prezentując ogólny wynik poziomu kompetencji językowej uzyskany na egzaminie oraz poziom uzyskany w każdej z osobnych sprawności. Poziomy są wskazane od A1 do C2 zgodnie ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR.
CERTYFIKAT Certyfikaty są przesłane do instytucji rejestrującej na egzamin w okresie ok. 2 tygodni od daty wpływu egzaminu do oceny.

Cennik
General English Language Certificate DIRECT Test of English Ogólny język angielski (General English) 450 zł*
*w przypadku realizacji egzaminu w mieście wojewódzkim cena wynosi 400zł

Poniżej licencja Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS
Licencja TGLS