Oficjalna strona firmy Innovo

Doradztwo z zakresu przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Znajomość problematyki funduszy unijnych, a także aktów wykonawczych i wytycznych dotyczących ich realizacji to niezbędny element, który powinien charakteryzować każdą instytucję realizującą projekty wspólnotowe. Gwarantuje to efektywne realizowanie podejmowanych inicjatyw bez narażania się na odpowiedzialność za błędne interpretowanie przepisów i niezgodne z prawem wykorzystanie środków publicznych. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie pragniemy dzielić się z naszymi Klientami, aby zapewnić im bezpieczną realizację wyznaczonych celów i kwalifikowalność wszelkich podejmowanych przez nich działań.

Nasza oferta obejmuje consulting i doradztwo gospodarcze w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na inwestycje prowadzone przez podmioty gospodarcze. Świadczymy usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Doradztwo w zakresie Funduszy UE składa się z:

Etap nr I – Identyfikacji potrzeb przedsiębiorcy, doradztwa

  • bezpłatnie przeprowadzonego audytu możliwości pozyskania dofinansowania z UE
  • ocena możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE

Etap nr II - Przygotowania dokumentacji wymaganej dla danego poddziałania

  • przygotowania wniosku o dotację
  • przygotowania biznesplanu
  • obsługi wniosku do momentu pozyskania dotacji

Etap nr III - Wsparcia w okresie wdrażania, realizacji i rozliczenia projektu

  • doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych
  • przygotowywania wniosków o płatność oraz innej niezbędnej dokumentacji

Innovo specjalizuje się w doradztwie z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych, usług targowo-wystawienniczych jak i projektów szkoleniowych zamkniętych jak i otwartych dla firm.