Oficjalna strona firmy Innovo

Stara łacińska paremia Ignorantia Iuris Nocet , czyli „nieznajomość prawa szkodzi”, dowodzi, że aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów jest niezbędna. Konieczność dokształcania się z zakresu prawa uzasadnia także fakt, iż prawo przenika każdą dziedzinę życia, a jego znajomość jest pomocna w codziennym życiu. Częste nowelizacje wymuszają stałe kontrolowanie, pogłębianie, weryfikowanie i uzupełnianie tej wiedzy. Niewątpliwie, brak aktualizacji wiedzy z zakresu prawa nie powinien mieć miejsca w urzędach i instytucjach, które już z samego założenia mają pomagać obywatelom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów.

Różnorodność gałęzi prawa sprawia, że nie można być ekspertem we wszystkich dyscyplinach. Rozumiemy to i dlatego organizowane przez nas szkolenia prowadzą wyłącznie autorytety z danych dziedzin. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i dobieramy osobę trenera w taki sposób, aby nie tylko znał regulacje ustawowe, ich praktyczne zastosowanie, ale także rozumiał specyfikę pracy na danym stanowisku i problemy interpretacyjne, jakie mogą się pojawiać w toku codziennej pracy.

Prawo pracy

Podejmowanie tematów związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi ze względu na częste zmiany przepisów Kodeksu pracy. Na zajęciach poruszane są praktyczne aspekty obecnej sytuacji na rynku pracy, specjaliści wyjaśniają znaczenie obowiązujących przepisów oraz ich interpretacje. Zajęcia mają na celu również przedstawienie zasad kontroli przeprowadzanych przez państwowych inspektorów pracy, przepisów prawa w zakresie umów o pracę i czasu pracy. Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej, właścicieli firm, doradców zawodowych, pośredników pracy oraz pracowników działu personalnego.

Zakres szkoleń:

  • ochrona danych osobowych
  • czas pracy i urlopy pracownicze,
  • kluczowe zmiany w przepisach prawa pracy,
  • jak profesjonalnie przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?