Oficjalna strona firmy Innovo

Specjalizujemy się w prowadzeniu kursów zawodowych oraz w doradztwie zawodowym i psychologicznym. Programy kursów odpowiadają standardom kwalifikacji zawodowych określonym przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co zapewnia wysoką jakość kształcenia i powiązanie go z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Programy kursów są stale doskonalone i poszerzane w oparciu o potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów. Istnieje również możliwość zorganizowania kursów według indywidualnych potrzeb uczestników.

Prowadzimy również doradztwo związane z wykluczeniem i marginalizacją społeczną w powiązaniu z rynkiem pracy i wspieraniem rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich. W tym zakresie współpracujemy z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu całej Polski.

 • ABC Przedsiębiorczości
 • Kadry i księgowość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Kursy komputerowe
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Pracownik kancelaryjno - archiwalny
 • Profesjonalna asystentka / sekretarka
 • Przedstawiciel handlowy
 • Rachunkowość przedsiębiorstw z obsługą programów finansowo – księgowych
 • Recepcjonista
 • Specjalista ds. pozyskiwania / rozliczania funduszy unijnych
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Szkolenia językowe
 • Decoupage
 • Florysta
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kurs fotografii cyfrowej
 • Komputerowa obróbka zdjęć
 • Merchandising
 • Wikliniarstwo
 • Kosztorysant robót budowlanych
 • Operator maszyn i urządzeń budowlanych
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Barista
 • Barman
 • Carving
 • Kelner
 • Kucharz
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Opiekun dziecięcy
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Uprawnienia energetyczne SEP

Istnieje możliwość łączenia szkoleń w formie modułów (np. kurs kelnera+ barmana + obsługa kas fiskalnych + moduł językowy).

Działania aktywizujące na rynku pracy obejmują:

 • Podniesienie wiedzy bezrobotnych w zakresie mechanizmów i dynamiki rynku pracy
 • Metody poszukiwania pracy
 • Wdrażanie bezrobotnych do samopoznania
 • Wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • Przełamywanie barier emocjonalnych
 • Wdrażanie bezrobotnych do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • Planowanie własnego rozwoju w oparciu o Indywidualny Plan Działania
 • Poznanie własnych praw, odróżnianie najważniejszych podstaw prawnych zatrudnienia (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • Zdobycie umiejętności przygotowania i sprawnego pisania listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego (CV), kwestionariusza osobowego
 • Zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie