Przedszkole Artystyczne BALTIMA Montessori w Łukawcu

Autor: innovo
Data: 20-02-2024 r.Projekt „Przedszkole Artystyczne BALTIMA Montessori w Łukawcu” realizowany przez firmę Edukacja Artystyczna Baltima Anna Pietruszewska – Sarama w partnerstwie z firmą „INNOVO” Innowacje w Biznesie  Sp.  z o.o. , w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa. Działanie FEPK.07.11 Edukacja Przedszkolna na podstawie Umowy nr FEPK.07.11-IP.01-0024/23-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2024  r.– 28.02.2025 r.

 

Wartość Projektu: 987.866,51 zł

 

Łączna wartość dofinansowania Projektu: 889.097,81 zł

 

W tym:

ze środków europejskich: 839.703,53 zł

z dotacji celowej: 49.394,28 zł

 

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Trzebownisko poprzez stworzenie 38 nowych miejsc przedszkolnych, wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności 38 dzieci (20Dz, 18Ch) i podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry OWP – 2 nauczycieli (2K, 0M) w okresie  do 28.02.2025r.

 

Grupa docelowa:

·         38 dzieci w wieku przedszkolnym (20 DZ , 18 CH) (zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe) i ich opiekunowie z terenu gminy Trzebownisko – zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego gminę Trzebownisko ( woj. podkarpackie)

·         2 nauczycieli (2K, 0M) ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP)

 

Zadania w ramach Projektu:

·         Utworzenie i organizacja dwóch nowych oddziałów przedszkolnych

·         Prowadzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych

·         Realizacja zajęć dodatkowych

·         Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry OWPZałączniki:

 

 


 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 Szczegóły na stronie przedszkola:

www.przedszkole-baltima.pl